Urheiluoppilaitoshaku 21.2-15.3.2017

30.1.2017

Urheiluoppilaitoshaku 21.2-15.3.2017

Toinen aste

Urheilun ja opiskelun yhdistämisen perustana Suomessa toimii 13 urheilulukiota ja 13 toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joiden tehtävänä on tarjota aktiivisesti urheileville nuorille mahdollisuus valmentautumiseen opiskelun ohella. Näitä valtakunnallisen erityisen tehtävän saaneita oppilaitoksia kutsutaan ”urheiluoppilaitoksiksi”.

Virallisten urheiluoppilaitosten lisäksi ympäri Suomen on useita yksittäisiä lukioita ja ammattioppilaitoksia, joissa nuoren urheilijan on myös mahdollista opiskella urheilun ehdoilla. Näissä ns. "urheilupainotteisissa" lukioissa ja ammatillisista koulutusta antavissa oppilaitoksissa, joilla ei ole urheiluvalmennuksen valtakunnallista erityistehtävää, urheiluvalmennus on järjestetty koulun ylläpitäjän omalla päätöksellä.

Ammatillinen- ja lukiokoulutus antavat jatko-opiskeluoikeuden korkea-asteelle eli ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi toiseen asteen tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelu voidaan kokonaan räätälöidä urheilevan opiskelijan tarpeiden mukaan.

Valtakunnalliset urheiluoppilaitokset

Urheilulukiot (13) 

Urheilulukiokokeilu käynnistyi maassamme vuonna 1986 kuudessa lukiossa. Vuonna 1990 kokeiluun tuli mukaan kuusi uutta lukiota. Kokeilusta saadut hyvät tulokset sekä opiskelun että urheiluvalmennuksen osalta puolsivat toiminnan vakinaistamista. Vuonna 1994 Opetusministeriö vahvisti 12 lukiolle valtakunnallisen erityis(urheilulukio)tehtävän. vuonna 2007 joukkoon liittyi Pohjois-Haagan yhteiskoulu.

Valmennustoiminnan laadusta vastaavat valtakunnalliset lajiliitot ja toimintaa koordinoi valtakunnallinen seurantaryhmä Suomen Olympiakomitean johdolla.

Urheilulukioissa opiskelee n. 1800 nuorta urheilijaa yli 40 urheilulajista.

Kastellin lukio, Oulu
Kuopion klassillinen lukio, Kuopio
Kuortaneen lukio, Kuortane
Mäkelänrinteen lukio, Helsinki
Ounasvaaran lukio, Rovaniemi 
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Helsinki
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio, Pori
Lahden lyseo, Lahti
Sammon keskuslukio, Tampere
Sotkamon lukio, Sotkamo
Schildtin lukio, Jyväskylä
Vörå samgymnasium Vörå, Vöyri

Erityisen tehtävän saaneet urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät (13)

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kokeilu alkoi v. 1986 neljässä ammattioppilaitoksessa ja v. 1990 toiminta vakinaistettiin. Opetusministeriö määräsi 1.1.2001 alkaen kymmenelle koulutuksen järjestäjälle erityisen koulutustehtävän urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseksi.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotka 
Helmi Liiketalousopisto, Helsinki
Hyria Koulutus Oy, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna
Jyväskylän koulutuskuntayhtymäJämsän ammattiopisto ja Jyväskylän ammattiopisto 
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Oulun seudun ammattiopisto 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
Savon ammatti- ja aikuisopisto Kuopio, Juankoski, Leppävirta, Toivala, Varkaus
Stadin ammattiopisto, Helsinki
Tampereen seudun ammattiopisto 
Turun ammatti-instituutti – Åbo Yrkesinstitut

Toisen asteen yhteishaussa virallisiin urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää sähköisen oppilaitoshaun (opintopolku.fi) yhteydessä myös urheiluhaun tiedot (mm. laji, saavutukset, ym.). Lisäksi urheilijan tulee lähettää Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2017 tai urheiluoppilaitoksen oma hakulomake yhteishaun päättymiseen mennessä. 

HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin. 

Ammatillisten urheiluoppilaitosten haku

Hakuprosessi ammatillisen erityisen koulutustehtävän urheiluoppilaitoksiin 

Hakijan tulee tarkistaa oppilaitoksen sivuilta, että hänen valitsemansa ammatillinen perustutkinto sisältyy oppilaitoksen urheilijakoulutukseen. 
Urheiluansioilla, jotka koostuvat lajiliittopisteistä ja oppilaitoksen omista arvioinneista, voi saada 1-3 lisäpistettä, jotka lisätään hakijan kokonaispisteisiin. Urheiluansiot eivät anna merkittävää etua hakukohteeseen, joten urheilijan kannattaa hakea sellaiseen perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa.

Hakuprosessi ja urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan kriteerit 2017

Hakulomake urheiluoppilaitoksiin 2017

Kevään 2017 hakuun liittyvät aikataulut

- Hakuaika toisen asteen koulutukseen alkaa 21.2 ja hakemuksen on oltava perillä 14.3.2017 klo 15:00 mennessä (myös postitse lähetettävät).

- Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2017 toimitetaan oppilaitokseen viimeistään yhteishaun päättymiseen 14.3.2017 mennessä (myös postitse lähetettävät).

- Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset aikaisintaan 15.6.2017.

- Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2017.

Yrjö Kelhä

Aluepäällikkö, Pohjois-Suomi

SUOMEN URHEILULIITTO ry

Sammonkatu 6, 90570 Oulu

040 588 3894

yrjo.kelha@sul.fi

www.yleisurheilu.fi