Seurasiirrot kaudelle 2020 ja ulkomaalaisen urheilijan SM-oikeudet - haku 30.11.2019 mennessä

16.9.2019

SEURASIIRROT
Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2020) täyttää 14 vuotta tai enemmän ja on kuluvana kalenterivuonna (2019) saavuttanut ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa:
M/N sarjoissa vähintään 5 pisteen,
M/N 22/19 sarjoissa vähintään 3 pisteen tuloksen tai
M/N 17 sarjoissa vähintään 2 pisteen tuloksen

on 30.11.2019 klo 24 mennessä :
- toimitettava perille Suomen Urheiluliiton toimistoon edustusoikeusilmoitus (seurasiirtoilmoitus kaudelle 2020),
- lähetettävä edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle,
- maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu Suomen Urheiluliitolle
Seurasiirrot - tarkemmat ohjeet
Seurasiirtoilmoitus kaudelle 2020

ULKOMAALAISEN URHEILIJAN SM-OIKEUDET (2006 JA AIEMMIN SYNTYNEET)
Halutessaan jatkossa osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin on Suomessa pysyvästiasuvan ulkomaalaisen urheilijan (käytännössä hänen seuransa) 30.11.2019 klo 24 mennessä:
- toimitettava Suomen Urheiluliittoon hakemus, josta käy ilmi, mitä seuraa hän aikoo edustaa,
- toimitettava hakemuslomakkeen liitteenä selvitys niistä perusteista, jiden nojalla Suomessa asumista voidaan pitää luonteeltaan pysyvänä järjestelynä.
- maksettava SM-kilpailuoikeuksien rekisteröintimaksu 500 euroa Suomen Urheiluliiton pankkitilille, mikäli on Suomessa asumisen aikana saavuttanut tätä edellyttävän tuloksen (lue tarkemmat ohjeet).

Myönnetyt SM-kilpailuoikeudet pysyvät voimassa niin kauan kuin vakuituinen asuminen ja muut edelletyt olosuhteet säilyvät, paitsi mikäli urheilija kuluvana tai tätä edeltävänä vuonna:
A) edustaa tai on edustanut maata, jonka kansalainen hän on IAAF:n tai tämän alueen arvokilpailussa.
B) on kilpailuut maan, jonka kansalinen hän on yleisen sarjan mestaruuskilpailuissa.
Muutos astuu voimaan 1.1.2020 siten, että 2020 on ensimmäinen vuosi, jonka aikainen kilpaileminen kohtien A ja B mukaisesti huomioidaan.
Huom! kaksoiskansalaisella, jonka toinen kansalaisuus on Suomen kansalaisuus, on aina oikeus osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin.

Ulkomaalainen Urheilija, jokna on 13-vuotiaidden sarjassa tai nuiorempi ja asuu Suomessa sekä urheilee SUL:n alaisessa seurassa ei vielä tarvitse yllämainittua SM-lupaa. Hän voi vapaasti edustaa seuraansa SM-viestien 15-sarjassa mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti.
Ulkomaalaisten SM-oikeudet - tarkemmat ohjeet
SM-oikeuksien hakulomake