Seuratoiminnan kehittämistuki (Seuratuki)

23.11.2019

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.


Hakuaika alkaa 12.11.2019
Hakuaika päättyy 17.12.2019 klo 16.15.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja,
lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan
myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.
Avustuksella edistetään valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta,
jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret.

Lue Lisää (LINKKI)

  • Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu
  • Miten haetaan
  • millä perusteilla hakemus arvioidaan
  • Mitä ehtoja avustusten käyttöön liittyy
  • Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan


Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta vuoden 2020 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2020 mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.